Aryanic
صفحه اصلي > مراکز تحت نظارت واحد > مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی شیروان 

مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی شیروان

 
غ-ردولتش-روان.jpg
 
ریاست دانشگاه : جناب آقای دکتر فرح بخش
 
تعداد دانشجو : 1200 نفر
تعداد مدرس : 75 نفر
 
رشته های کاردانی :
- بازرسی جوش
- معماری شهری
- حسابداری صنعتی
- اینترنت و شبکه های گسترده
- شبکه های کامپیوتر
- نرم افزار برنامه سازی کامپیوتر
 
رشته های کارشناسی:
- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
- فناوری اطلاعات
- معماری طراحی بافتهای فرسوده
- مدیریت شعب بانکی
- حقوق ثبتی
- فناوری شبکه های کامپیوتر