درباره دانشگاه

دانشگاه جامع علمی- کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف این دانشگاه، ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه­ای فارغ التحصیلانی که فاقد تجربه اجرایی می باشند بوده و با مشارکت و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی سازمان­ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی، نسبت به برگزاری دوره های علمی- کاربردی اقدام می کند.

      دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان خراسان شمالی در سال 86 با دو مرکز علمی- کاربردی با اهداف ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه در حوزه خدمات، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر در جهت گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور تاسیس شد و در حال حاضر با 8 مرکز آموزشی در استان  فعال است.

ویژگی های دانشگاه جامع علمی کاربردی:

کاربردی بودن آموزش ها

پاسخگویی به نیازهای تخصصی

بدیع بودن آموزش ها

به هنگام کردن آموزش ها

خودگردانی آموزش ها

اتکا به منابع موجود در کشور

حفظ کیفیت آموزش در سطح استاندارد